kết quả xổ số đắk nông hôm nay

2024年 1月 30日 vé số dak nong 0

thắng xổ số của nông dân vào ngày 28 tháng 10, 2019

1, xổ số ngày xổ số\nNgày khai trương ngày 28 tháng 10 năm 2019 là ngày 28 tháng 10 năm 2019.

2, số xổ số\n số xổ số này là: quả bóng đỏ số: 02, 05, 11, 21, 32; Số bóng xanh: 06.

3

số xổ số xổ số này là: quả bóng đỏ số: 02, 05, 11, 21, 32; Số bóng xanh: 06. Chúc mừng cô gái trúng số!

4, 2

số chiến thắng thứ hai của xổ số này là: quả bóng đỏ số: 02, 05, 11, 21, 32; Số bóng xanh: 06. Xin chúc mừng người trúng số 2!

5, các giải thưởng khác

Xổ số này cũng có các giải thưởng khác, cụ thể là như sau:

Giải thưởng thứ ba: xin chúc mừng các cô gái giải thưởng thứ ba!

Giải thưởng thứ tư: xin chúc mừng các cô gái giải thưởng thứ tư!

Giải thưởng thứ năm: xin chúc mừng các cô gái giải thưởng thứ năm!

Giải thưởng thứ sáu: xin chúc mừng những người trúng giải thưởng thứ sáu!

6, bán vé số\nTổng số tiền bán vé cho XXX, trong đó bán vé đầu tiên cho XX nhân dân tệ, bán vé thứ hai cho XX nhân dân tệ, bán vé thứ ba cho XX nhân dân tệ, bán vé thứ năm cho XX nhân dân tệ, bán vé thứ sáu cho XX nhân dân tệ. Xổ số này là tương đối ổn định, tổng số doanh thu là cao.

7, xổ số lợi ích công cộng

Đắc xổ số của nông dân như một trò xổ số phúc lợi xã hội sẽ được sử dụng cho sự phát triển của phúc lợi xã hội. Số tiền công cộng được dùng để bán vé số này sẽ được sử dụng như sau:

Tài trợ cho giáo dục ở những khu vực nghèo;

Giúp đỡ người già, người khuyết tật và những người bất lợi khác trong xã hội;

Hỗ trợ sự phát triển của các tổ chức từ thiện;

Tài trợ cho các hoạt động xã hội khác.